در زیستگاه‌های جهنمی اقیانوس، موجوداتی عجیب کمین کرده‌اند

دانشمندان برای اولین بار کرم‌های لوله‌ای و دیگر موجودات پیچیده اقیانوسی را در حالی مشاهده کرده‌اند که در زیر مجراهای گرمابی زندگی می‌کردند.

 

Zoomit 

دانشمندان برای اولین بار کرم‌های لوله‌ای و دیگر موجودات پیچیده اقیانوسی را در حالی مشاهده کرده‌اند که در زیر مجراهای گرمابی زندگی می‌کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *