بیش از نصف جانداران جهان زیر زمین زندگی می‌کنند

بسیاری از گونه‌های جانداران برای زنده‌ماندن به خاک متکی هستند؛ به‌همین دلیل نیز بشر باید منابع بیشتری را به حفاظت از این دارایی ارزشمند اختصاص دهد.

 

Zoomit 

بسیاری از گونه‌های جانداران برای زنده‌ماندن به خاک متکی هستند؛ به‌همین دلیل نیز بشر باید منابع بیشتری را به حفاظت از این دارایی ارزشمند اختصاص دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *