FDA اولین دارو را برای علت ژنتیکی کوتاه‌قامتی تأیید کرد

FDA اولین دارو را برای علت ژنتیکی کوتاه‌قامتی تأیید کرد

اخیرا سازمان غذا و داروی آمریکا اولین درمان را برای شایع‌ترین علت کوتاه‌قامتی تأیید کرد. این درمان قد کودکان مبتلا به اختلال آکندروپلازی را افزایش می‌دهد.