AMD پشتیبانی از ویژگی Radeon Image Sharpening را به کارت‌های گرافیکی وگا اضافه کرد

AMD پشتیبانی از ویژگی Radeon Image Sharpening را به کارت‌های گرافیکی وگا اضافه کرد

AMD در درایور جدید خود با افزودن قابلیت پشتیبانی از فناوری شفاف‌ساز تصویر رادئون به کارت‌های گرافیکی قدیمی‌تر، لذت استفاده از این ویژگی را برای قشر بزرگ‌تری از کاربران فراهم کرد.