رودست متا به اتحادیه اروپا: کاربران برای حذف تبلیغات اینستاگرام، اشتراک ماهانه بخرند

متا برای رعایت قوانین اتحادیه‌ی اروپا و جلوگیری از کاهش درآمد اینستاگرام، سرویس اشتراکی پولی برای حذف تبلیغات این شبکه‌ی اجتماعی ارائه خواهد داد.

 

Zoomit 

متا برای رعایت قوانین اتحادیه‌ی اروپا و جلوگیری از کاهش درآمد اینستاگرام، سرویس اشتراکی پولی برای حذف تبلیغات این شبکه‌ی اجتماعی ارائه خواهد داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *