این هوش مصنوعی فقط در چندثانیه ربات متحرک طراحی می‌کند

هوش مصنوعی امروزه به ابزاری بسیار کاربردی در همه‌ی حوزه‌ها تبدیل شده و اکنون محققان از این فناوری برای طراحی ربات زیر یک دقیقه استفاده کرده‌اند.

 

Zoomit 

هوش مصنوعی امروزه به ابزاری بسیار کاربردی در همه‌ی حوزه‌ها تبدیل شده و اکنون محققان از این فناوری برای طراحی ربات زیر یک دقیقه استفاده کرده‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *