زنان فقط ۱۶ درصد از بازار کار فناوری اطلاعات سهم دارند

بر اساس گزارش ایران تلنت در سال ۱۴۰۱ صنایع تولیدی و پس از آن فناوری اطلاعات در صدر صنایع پراستخدام ایران قرار گرفتند.

 

Zoomit 

بر اساس گزارش ایران تلنت در سال ۱۴۰۱ صنایع تولیدی و پس از آن فناوری اطلاعات در صدر صنایع پراستخدام ایران قرار گرفتند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *