۱۰۰ هزار دستگاه گوشی هوشمند خانواده هواوی میت 30 5G در یک دقیقه فروخته شد

 ۱۰۰ هزار دستگاه گوشی هوشمند خانواده هواوی میت 30 5G در یک دقیقه فروخته شد

هواوی در یک دقیقه موفق شد ۱۰۰ هزار دستگاه گوشی هوشمند هواوی میت ۳۰ و هواوی میت ۳۰ پرو نسخه‌ی 5G‌ را بفروشد.