یکی از مدیران تیم هوش مصنوعی گوگل استعفا داد

یکی از مدیران تیم هوش مصنوعی گوگل استعفا داد

به‌دنبال اخراج جنجالی دو نفر از محققان ارشد هوش مصنوعی گوگل، انتقادات زیادی به این شرکت وارد شد. گفته می‌شود یکی از محققان برجسته‌ی گوگل تصمیم گرفته از این شرکت جدا شود.