گوگل و مایکروسافت و آمازون درآمد خود از بازار سرویس‌های ابری را افزایش می‌دهند

گوگل و مایکروسافت و آمازون درآمد خود از بازار سرویس‌های ابری را افزایش می‌دهند

گوگل و مایکروسافت و آمازون روزبه‌روز سهم بیشتری از بازار سرویس‌های ابری را به‌خود اختصاص می‌دهند؛ فرایندی که موجب افزایش روزافزون درآمد آن‌ها شده است.