گوگل مپ قابلیت راهنمای صوتی دقیق را برای افراد کم بینا ارائه می‌کند

گوگل مپ قابلیت راهنمای صوتی دقیق را برای افراد کم بینا ارائه می‌کند

گوگل مپ با انتشار قابلیت جدیدی با نام راهنمای صوتی دقیق، از طریق فرمان‌های صوتی به افراد نابینا و کم‌بینا کمک می‌کند تا هنگام پیاده‌روی از مسیر خود منحرف نشده و راحت‌تر به آن برسند.