گوگل مدیر اجرایی پیشین مایکروسافت را به‌عنوان قائم‌مقام G Suite استخدام کرد

گوگل مدیر اجرایی پیشین مایکروسافت را به‌عنوان قائم‌مقام G Suite استخدام کرد

گوگل یکی از مدیران اجرایی سابق مایکروسافت را استخدام کرده است تا در سِمَت قائم‌مقام بخش G Suite فعالیت کند.