گوگل به ساخت ابزاری برای جاسوسی از کارمندانش متهم شد

گوگل به ساخت ابزاری برای جاسوسی از کارمندانش متهم شد

کارکنان گوگل مدعی شده‌اند این شرکت ازطریق ابزاری خاص که نصب آن روی سیستم‌ها اجباری است، روی جلسه‌های آنان نظارت می‌کند.