گوگل برای سرویس استیدیا بازی‌های انحصاری خواهد ساخت

گوگل برای سرویس استیدیا بازی‌های انحصاری خواهد ساخت

گوگل با تأسیس استودیو‌های بازی‌سازی داخلی، قصد دارد هرساله بازی‌های انحصاری جدیدی برای سرویس ابری استیدیا منتشر کند.