گوگل برای افزایش امنیت پلی استور، با شرکت‌های امنیتی اتحاد دفاعی تشکیل می‌دهد

گوگل برای افزایش امنیت پلی استور، با شرکت‌های امنیتی اتحاد دفاعی تشکیل می‌دهد

گوگل همه‌ی تلاش خود را به کار می‌گیرد تا امنیت بازارچه‌ی اپلیکیشن‌های خود را تأمین کند و در این مسیر، اتحادی را با شرکت‌های امنیتی شکل می‌دهد.