کاوشگر جدید بین ستاره‌ای؛ هدف جدید ناسا پس از مأموریت‌های تاریخی وویجر

کاوشگر جدید بین ستاره‌ای؛ هدف جدید ناسا پس از مأموریت‌های تاریخی وویجر

پس از مأموریت موفق وویجر ۱ و ۲، ناسا به فکر ساخت کاوشگری سفارشی برای مأموریت‌های بین ستاره‌ای افتاده است.