چگونه کشتی‌‌های هوایی دوباره به آسمان‌‌ها بازخواهند گشت؟

چگونه کشتی‌‌های هوایی دوباره به آسمان‌‌ها بازخواهند گشت؟

پس از حادثه‌‌ی سال ۱۹۳۷ هیندنبورگ، کشتی‌های هوایی تقریبا منسوخ شدند و عرصه‌‌ی رقابت را به هواپیماها واگذار کردند؛ اما اکنون گویا فرصتی تازه برای پرواز این غول‌‌های دوست‌‌داشتنی فراهم شده است.