چگونه مغز پس از حذف یک نیم‌کره دوباره خود را بازسازی می‌کند؟

چگونه مغز پس از حذف یک نیم‌کره دوباره خود را بازسازی می‌کند؟

مطالعه‌ی اسکن‌های مغز نشان می‌دهد چگونه مغز افرادی که یک نیم‌کره‌ی آن‌ها در کودکی برداشته شده است، همچنان می‌تواند به عملکرد خود ادامه دهد.