چگونه به‌عنوان فریلنسر مذاکره موفق‌تری داشته باشیم؟

چگونه به‌عنوان فریلنسر مذاکره موفق‌تری داشته باشیم؟

فریلنسرها بخش عمده‌ای از چالش‌های کاری خود را در مذاکره با کارفرما تجربه می‌کنند. پیداکردن شیوه‌ای بهینه برای مذاکره، به موفقیت بیشتر آن‌ها کمک می‌کند.