چهار واحد تولیدی خودرو در استان کرمان غیرفعال شدند

چهار واحد تولیدی خودرو در استان کرمان غیرفعال شدند

فرماندار بم و استاندار کرمان با ابراز نگرانی از تعطیلی چند خط‌تولید مرتبط با صنعت خودروسازی این منطقه، تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای ادامه‌ی فعالیت کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو را لازم دانستند.