چرا کشاورزی سلولی می‌تواند آینده کشاورزی باشد؟

چرا کشاورزی سلولی می‌تواند آینده کشاورزی باشد؟

ازآنجا که کشاورزی فعلی نقش قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد، دانشمندان به دنبال راه‌های جایگزینی مانند کشاورزی سلولی برای کاهش انتشارات هستند.