چرا دنبال‌کردن علاقه و اشتیاق در کسب‌وکار دشوار است؟

چرا دنبال‌کردن علاقه و اشتیاق در کسب‌وکار دشوار است؟

برخلاف تصور موجود، دنبال‌کردن عشق و علاقه برای موفقیت کسب‌وکار کافی نیست و حتی دشواری‌های متعددی به‌همراه دارد.