چرا دانه‌های برف شبیه هم نیستند؟

چرا دانه‌های برف شبیه هم نیستند؟

ظاهر دانه‌های برفی تحت شرایط متفاوت رطوبت و دمایی تغییر می‌کنند اما هنوز پرسش‌های بی‌پاسخی درباره‌ی فیزیک دانه‌های برف وجود دارد.