چرا تسلا در فناوری خودران از لیدار استفاده نمی‌کند؟

چرا تسلا در فناوری خودران از لیدار استفاده نمی‌کند؟

تسلا به‌جای استفاده از حسگر لیدار از هوش مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی بهره می‌برد که به‌زودی در خودروهای این شرکت استفاده می‌شود.