چرا افراد فقیر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند؟

چرا افراد فقیر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند؟

نتایج حاصل از مطالعه‌ای مروری نشان می‌دهد علت اصلی شیوع بیماری‌های قلبی‌عروقی در میان اقشار کم‌در‌آمد جامعه، وضعیت نامناسب خواب است.