چرا استرس خطرناک است و راه‌حل مقابله با آن چیست؟

چرا استرس خطرناک است و راه‌حل مقابله با آن چیست؟

زندگی مدرن و شهرنشینی میزان استرس و اضطراب را در افراد افزایش داده است. اما چه راه‌هایی برای حل این مشکل وجود دارد؟