چرا آموزش موسیقی بیتستان را انتخاب کنیم؟

چرا آموزش موسیقی بیتستان را انتخاب کنیم؟

موسیقی بخش جدانشدنی از زندگی انسان به شمار می‌رود و یکی از فلسفه‌های وجودی آن ایجاد آرامش است.