پیکسل 4 گوگل احتمالا از قابلیت تشخیص تصادف خودرو برخوردار خواهد بود

پیکسل 4 گوگل احتمالا از قابلیت تشخیص تصادف خودرو برخوردار خواهد بود

پیکسل ۴، جدیدترین پرچم‌دار گوگل، احتمالا به قابلیتی برای تشخیص تصادف رانندگی مجهز خواهد شد تا جان کاربرانش را نجات دهد.