پیوند بین آلودگی هوا و اختلالات سلامت روان در حال قوی‌تر شدن است

پیوند بین آلودگی هوا و اختلالات سلامت روان در حال قوی‌تر شدن است

نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که آلودگی هوا تاثیر قابل‌توجهی روی مغز و علائم روانی مرتبط با اختلالات روانی دارد.