پیست یاس مارینا؛ میزبانی خاورمیانه از فرمول یک

پیست یاس مارینا؛ میزبانی خاورمیانه از فرمول یک

یاس‌مارینا یکی از پیست‌های جدید مسابقه است که در امارات متحده‌ی عربی قرار دارد و هرسال پذیرای مسابقات فرمول یک امارات است.