پوست مصنوعی با فیدبک هپتیک و تجربه جدیدی از واقعیت مجازی

 پوست مصنوعی با فیدبک هپتیک و تجربه جدیدی از واقعیت مجازی

پژوهشگران انستیتوی فدرال فناوری سوئیس لوزان (EPFL) موفق به ساخت نوعی پوست انعطاف‌پذیر مصنوعی شدند که در حوزه‌های فناوری از واقعیت مجازی تا توانبخشی پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.