پورشه 911 با تیونینگ RWB و موتور برقی تسلا

پورشه 911 با تیونینگ RWB و موتور برقی تسلا

نمایشگاه SEMA امسال رونمایی نسخه‌ی خاصی از پورشه‌ی ۹۱۱ به‌نام E-RWB را شاهد بود که در قلب آن از موتور برقی تسلا استفاده شده است.