پورشه پانامرا 10Years Edition معرفی شد

پورشه پانامرا 10Years Edition معرفی شد

پورشه در دهمین سالگرد تولید مدل سدان پانامرا نسخه‌ای را مخصوص این مناسبت با نام 10 Year Edition معرفی کرده است.