پردازنده AMD Athlon 3000G با قیمت ۴۹ دلار معرفی شد

پردازنده AMD Athlon 3000G با قیمت ۴۹ دلار معرفی شد

AMD طی روزهای اخیر پردازنده‌ی جدیدی را با نام Athlon 3000G و قیمت ۴۹ دلار معرفی کرده است که امکان اورکلاک کردن آن نیز وجود دارد.