پتنت جدید مایکروسافت خنک‌سازی دستگاه‌های تاشدنی مایکروسافت را نشان می‌دهد

پتنت جدید مایکروسافت خنک‌سازی دستگاه‌های تاشدنی مایکروسافت را نشان می‌دهد

پتنت جدیدی فاش شده که چگونگی خنک‌شدن دو دستگاه تاشوی مایکروسافت یعنی سرفیس دوئو و سرفیس نئو را نشان می‌دهد.