ویکو؛ آخرین تکه از پازل زیبایی‌های فرانسه به ایران رسید!

ویکو؛ آخرین تکه از پازل زیبایی‌های فرانسه به ایران رسید!

با کمی سرک‌کشی و مطالعه درباره شهرها و کشورهای دنیا به بندر مارسی در کرانه دریای مدیترانه می‌رسیم. شهری قدیمی که هم جاذبه گردشگری ایجاد کرده، هم به پدیده‌های جذاب هنری و فرهنگی شهره است.