ویندوز 10 ایکس منو استارت جدیدی دارد

ویندوز 10 ایکس منو استارت جدیدی دارد

مایکروسافت در ویندوز ۱۰ ایکس با حذف کاشی های زنده، منو استارت جدیدی را معرفی کرده است.