وزیر ارتباطات به‌صورت ویدیوی از مردم عذرخواهی کرد

وزیر ارتباطات به‌صورت ویدیوی از مردم عذرخواهی کرد

محمد جواد آذری جهرمی از طریق یک پیام ویدیویی بابت قطعی اینترنت از مردم عذرخواهی کرد.