وان‌ پلاس به عرضه نسخه‌ پرو گوشی‌هایش ادامه می‌دهد

وان‌ پلاس به عرضه نسخه‌ پرو گوشی‌هایش ادامه می‌دهد

وان‌پلاس قصد دارد در سال‌های آتی، سیاست عرضه‌ی پرچم‌دار راستین خود را با پسوند پرو ادامه دهد.