واتساپ با پشتیبانی از اثرانگشت به‌روزرسانی شد

واتساپ با پشتیبانی از اثرانگشت به‌روزرسانی شد

واتساپ در به‌روزرسانی جدید خود پشتیبانی از اثرانگشت را برای ورود به اپلیکیشن اضافه کرده است.