هوش مصنوعی مانند حیوانات به حفاظت اخلاقی نیاز دارد

هوش مصنوعی مانند حیوانات به حفاظت اخلاقی نیاز دارد

هوش مصنوعی روز‌به‌روز نفوذش را در زندگی مردم افزایش می‌دهد و کارشناسان، لزوم قانون‌گذاری و ایجاد محدودیت را برای آن بالا می‌دانند.