هم‌بنیان‌گذار واتساپ: کاربران باید حساب‌های کاربری فیسبوک خود را پاک کنند

هم‌بنیان‌گذار واتساپ: کاربران باید حساب‌های کاربری فیسبوک خود را پاک کنند

برایان اکتون، هم‌بنیان‌گذار واتساپ، همچنان بر این عقیده‌ی خود مُصِر است که کاربران باید حساب‌های کاربری فیسبوک خود را پاک کنند.