همایش ذهنیت نامحدود همیار آکادمی در برج میلاد با سخنرانی علی حاجی محمدی

همایش ذهنیت نامحدود همیار آکادمی در برج میلاد با سخنرانی علی حاجی محمدی

مدت‌ها است که اندیشمندان و بزرگان حوزه موفقیت بر این باور هستند که هیچ چیز به اندازه باورها و نگرش در سرنوشت انسان مؤثر نیست.