هفت مدل آیفون ۱۳ در پایگاه نظارت داده اورآسیا دیده شد

هفت مدل آیفون ۱۳ در پایگاه نظارت داده اورآسیا دیده شد

هفت مدل جدید آیفون ۱۳ به پایگاه نظارت داده اورآسیا (EEC) اضافه شده است که یک بایگانی اجباری قبل از عرضه محصول محسوب می‌شود.