نیلسو؛‌ استارتاپ ایرانی در مقیاس جهانی

نیلسو؛‌ استارتاپ ایرانی در مقیاس جهانی

ماجرای پلتفرم هوشمند نیلسو از آنجایی شروع شد که یک مهندس جوان در شرکت ایران‌خودرو پی به حوزه‌های بکر و جذاب این حوزه کاری در ایران برد که هنوز دست‌نخورده باقی مانده است.