نسل دوم تراشه‌های مبتنی‌بر ARM آمازون در مسیر ورود به صنعت کلاد

نسل دوم تراشه‌های مبتنی‌بر ARM آمازون در مسیر ورود به صنعت کلاد

سرویس وب آمازون (AWS) یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد شرکت جف بزوس محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو، منطقی است که سرمایه‌گذاری هنگفتی روی آن شود.