نسخه آزمایشی استارشیپ اسپیس ایکس به‌طور جزئی منفجر شد

نسخه آزمایشی استارشیپ اسپیس ایکس به‌طور جزئی منفجر شد

نمونه‌ی اولیه و آزمایشی فضاپیمای استارشیپ اسپیس ایکس با نام Mk1 درحالی که تحت آزمایش‌های زمینی قرار داشت، به‌طور جزئی منفجر شد.