میمون های کنونی از انسان استرلوپیتکوس باهوش ترند

استرلوپیتکوس

جد اولیه انسان با نام استرلوپیتکوس برای میلیون ها سال دارای مغزی بزرگتر از گوریل و شامپانزه بوده است، اما به احتمال زیاد از لحاظ مهارت های فکری در مرتبه ای پایین تر از آنها قرار می گیرد. تحقیقات جدید نشان می دهد که به احتمال بسیار زیاد جد اولیه انسان موسوم به انسان استرلوپیتکوس …

نوشته میمون های کنونی از انسان استرلوپیتکوس باهوش ترند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.