میت 40 هواوی احتمالا به تراشه ۵ نانومتری کرین 1000 مجهز خواهد شد

میت 40 هواوی احتمالا به تراشه ۵ نانومتری کرین 1000 مجهز خواهد شد

شایعه‌های اخیر از احتمال تولید تراشه کرین ۱۰۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری و استفاده از آن در پرچمداران خانواده‌ی هواوی میت ۴۰ خبر می‌دهند.