ممنوعیت بسته‌بندی پلاستیکی می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند

ممنوعیت بسته‌بندی پلاستیکی می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند

نتایج یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد فشار مصرف‌کننده برای استفاده‌نکردن از بسته‌بندی‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها ممکن است به محیط‌زیست آسیب بزند.